CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Kết quả bầu cử Trưởng thôn Bình Hàn nhiệm kỳ 2023-2025
25/04/2023 05:03:04

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu trưởng thôn Bình Hàn, nhiệm kỳ 2023 – 2025 ngày 23 tháng 4 năm 2023 của Tổ bầu cử trưởng thôn Bình hàn, BCĐ bầu cử Trưởng thôn Bình Hàn, nhiệm kỳ 2023-2025 xã Cộng Lạc thông báo kết quả bầu cử Trưởng thôn Bình Hàn, nhiệm kỳ 2023 – 2025 như sau: Số cử tri đi bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2025 của thôn Bình Hàn là 195/215 đạt 90,69% Số phiếu bầu cho ứng cử viên như sau: Bà Nguyễn Thị Gấm được số phiếu bầu là 185/215 đạt 86,05%. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử Trưởng thôn Bình Hàn, nhiệm kỳ 2023 – 2025, bà Nguyễn Thị Gấm đã trúng cử chức danh Trưởng thôn Bình Hàn, nhiệm kỳ 2023 – 2025. 
Dưới đây là một số hình ảnh bầu cử Trưởng thôn Bình Hàn nhiệm kỳ 2023- 2023 ngày 23/4/2023.
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1702
Trước & đúng hạn: 1701
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 17:12:19)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CỘNG LẠC - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Đỗ Xuân Biên

Địa chỉ: UBND xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984090378

Email:Doxuanbien1973@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0