VĂN HÓA-XÃ HỘI
BÀI TUYÊN TRUYỀN: Kỷ niệm 78 năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023)
30/08/2023 04:09:44

Kính thưa các đồng chí cán bộ, Đảng viên và toàn thể nhân dân.

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023). Đài truyền thanh xã xin gửi tới toàn thể nhân dân bài viết tuyên truyền với chủ đề “ý nghĩa lịch sử ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do, dân chủ. Trong bản Tuyên ngôn Độc lập có đoạn: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và thực sự đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ quyền tự do độc lập ấy''.

Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là nguồn sức mạnh to lớn, là tiền đề quan trọng để dân tộc ta liên tiếp giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Với thắng lợi này, cách mạng nước ta chuyển sang một bước ngoặt mới, đưa nước ta trở thành một trong những nước đi tiên phong ở Đông Nam Á trong việc xây dựng chế độ mới - chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện hoài bão, ước mơ của bao thế hệ người Việt Nam.

Với ý nghĩa lịch sử của 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, cán bộ và nhân dân xã Cộng Lạc luôn phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần tự chủ, tập trung trí tuệ, vượt qua mọi khó khăn thử thách, công cuộc đổi mới của tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. An ninh - quốc phòng được củng cố, kinh tế tương đối ổn định, GDP bình quân được giữ vững với mức thu nhập trên 65tr đồng/người/năm, văn hoá - xã hội ngày một phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh 02/9 cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tổ chức kỷ niệm 54 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng nhớ 54 năm ngày mất của Người, vị cha già của dân tộc, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta. Chúng ta càng tự hào về tổ quốc vinh quang, về ĐCS Việt Nam vĩ đại, về Bác Hồ kính yêu, về quân dân anh hùng đã phấn đấu suốt chiều dài lịch sử vượt qua mọi khó khăn, gian khổ giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước, tạo ra thế và lực mới đưa đất nước ta tiến lên xây dựng thành công CNXH.

Kế thừa và phát huy tinh thần của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Cộng Lạc luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo Đảng; luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tiếp bước con đường cách mạng vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và dân tộc ta đã lựa chọn. Tích cực, ra sức thi đua lao động sản xuất lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội năm 2023.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1681
Trước & đúng hạn: 1680
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 02:51:46)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CỘNG LẠC - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Đỗ Xuân Biên

Địa chỉ: UBND xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984090378

Email:Doxuanbien1973@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0