GIÁO DỤC-Y TẾ
Đẩy mạnh công tác tiêm phòng Cvid -19
08/09/2021 12:00:00

Sáng ngày 08 tháng 9 năm 2021. Trạm ytế xã Cộng Lạc tổ chức tiêm vắc - xin Moderna mũi 2 phòng Covid -19 cho 15 đối tượng ưu tiên.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1057
Trước & đúng hạn: 1056
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/05/2022 04:48:27)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CỘNG LẠC - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Hoàng Tuấn Nhã

Địa chỉ: UBND xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0977367516

Email: nhathanhtk@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0