CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Hội Phụ nữ xã Cộng Lạc tích cực tuyên truyền cải cách hành chính cấp xã
20/10/2023 02:59:58

      Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta. Các nhiệm vụ cải cách gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính phủ số. Với vai trò giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từng bước nâng cao chất lượng trong chương trình giám sát, cụ thể: Chương trình giám sát cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và đưa ra những kiến nghị, quan điểm rõ ràng thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính ở xã.

Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Cộng Lạc quan tâm công tác cải cách hành chính, coi đây là một nhiêm vụ quan trọng trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Do đó Hội Phụ nữ đã thường xuyên thực hiện cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng về sự phục vụ hành chính và dịch vụ công của các cán bộ liên thông một cửa tại Ủy ban nhân dân xã. Cụ thể:

Trách nhiệm của Hội Phụ nữ là xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Muốn đoàn kết phải phát huy dân chủ, cải cách hành chính là để công khai, minh bạch. Phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân là một trong chương trình hành động của Hội Phụ nữ xã.

Nhân dân là đối tượng chịu tác động trực tiếp của mọi chính sách, giải pháp về cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng, đồng thời là người hưởng lợi từ cải cách hành chính mang lại. Vì vậy, với vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Hội Phụ nữ  luôn phát huy vai trò của mình trong công tác cải cách hành chính, góp phần cùng người dân tạo áp lực, thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính của địa phương đạt các mục tiêu đề ra.

Những nội dung cần quan tâm thực hiện:

Cải cách hành chính có 6 nội dung gồm:

1. Cải cách thể chế;

2. Cải cách thủ tục hành chính;

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính;

4. Cải cách chế độ công vụ;

5. Cải cách tài chính công;

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính phủ số

Vấn đề đặt ra là nội dung, phạm vi cải cách hành chính là rất rộng lớn. Vấn đề đặt ra là, nên đi sâu vào nội dung gì phù hợp với khả năng và điều kiện hiện nay của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, vừa đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước đặt ra và nhân dân đòi hỏi?

Nên tập trung giám sát thực hiện các nội dung, hình thức công khai để biết đâu là hình thức, đâu là thực chất, phát huy dân chủ và giám sát của người dân, kiến nghị mở rộng công khai bằng những hình thức thiết thực, hiệu quả. Công khai, minh bạch là chìa khóa để chống tham nhũng, phiền hà, quan liêu, tiêu cực, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian và chi phí, tăng khả năng tiếp cận của người dân, doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công và dịch vụ sự nghiệp sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, dịch vụ sự nghiệp công, nâng cao chỉ số hài lòng một cách thực chất.

Từ những phản ánh, ý kiến kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân, những vấn đề nhân dân đang bức xúc liên quan đến chương trình giám sát của cả giai đoạn, bằng các hình thức giám sát phù hợp tiến hành giám sát các nội dung , như trong tổ chức thực hiện.

Sau khi UBND xã triển khai các nhiệm vụ Cải cách hành chính, Hội Phụ nữ xã làm tốt công tác tuyên truyền phù hợp với nội dung và thời gian, thời điểm tới cán bộ hội viên nông dân và nhân dân trong xã hiểu về ý nghĩa, mục đích của cải cách hành chính để cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện việc kiểm tra thực thi công vụ của cán bộ công chức, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ cương kỷ luật của cán bộ công chức về cải cách hành chính trong cơ quan đơn vị, quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức và phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức trách nhiệm, ý thức tận tụy phục vụ nhân dân.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1681
Trước & đúng hạn: 1680
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 06:13:45)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CỘNG LẠC - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Đỗ Xuân Biên

Địa chỉ: UBND xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984090378

Email:Doxuanbien1973@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0