Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
323/TB-VP 30/11/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Vũ Thị Hà tại cuộc họp lãnh đạo UBND huyện ngày 29/11/2022 Văn phòng UBND huyện Tứ Kỳ Tải file Tải về
92/BC-UBND 28/11/2022 Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và nhiệm vụ tháng 12 năm 2022 UBND xã Cộng Lạc Tải file Tải về
01/BC-HĐTĐKT 25/11/2022 Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 HĐTĐKT xã Cộng Lạc Tải file Tải về
92/BC-UBND 25/11/2022 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, và phương hướng nhiệm vụ 2023 UBND xã Cộng Lạc Tải file Tải về
16/BC-HĐND 25/11/2022 Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Cộng Lạc tháng 11 năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2022 HĐND xã Cộng Lạc Tải file Tải về
121/CV-UBND 22/11/2022 Về việc tổ chức đánh giá, bình xét thi đua năm 2022 UBND xã Cộng Lạc Tải file Tải về
88/BC-UBND 21/11/2022 kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 UBND xã Cộng Lạc Tải file Tải về
89/BC-UBND 20/11/2022 Kết quả thực hiện nhiệm vụ đột phá, sáng tạo năm 2022 UBND xã Cộng Lạc Tải file Tải về
120/CV-UBND 17/11/2022 Về việc chuẩn bị cho công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 UBND xã Cộng Lạc Tải file Tải về
120/CV-UBND 17/11/2022 Về việc chuẩn bị cho công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 UBND xã Cộng Lạc Tải file Tải về
118/UBND-VP 16/11/2022 Về việc giao nhiệm vụ xây dựng các văn bản và chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XXII UBND xã Cộng Lạc Tải file Tải về
1526/UBND-CA 16/11/2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 59/2022 về định danh và xác thực điện tử. UBND huyện Tứ Kỳ Tải file Tải về
208/KH-UBND 16/11/2022 Triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử UBND huyện Tứ Kỳ Tải file Tải về
372/BC-UBND 16/11/2022 Về việc thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 UBND huyện Tứ Kỳ Tải file Tải về
4044/QĐ-UBND 16/11/2022 Về việc công nhận các xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn Phổ cập Giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 UBND huyện Tứ Kỳ Tải file Tải về
87/BC-UBND 14/11/2022 Báo cáo phụ lục rà soát văn bản QPPL và thủ tục hành chính (Theo công văn số 1490/UBND-VP ngày 09/11/2022 của UBND huyện) UBND xã Cộng Lạc Tải file Tải về
28/TTr-UBND 10/11/2022 Về việc đề nghị xét tặng danh hiệu làng văn hóa năm 2022 UBND xã Cộng Lạc Tải file Tải về
1504/UBND-YT 10/11/2022 Về việc thống kê đối tượng, đề xuất nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 trên địa bàn huyện UBND huyện Tứ Kỳ Tải file Tải về
3059/QĐ-UBND 10/11/2022 Về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia UBND tỉnh Hải Dương Tải file Tải về
712/QĐ-UBND 10/11/2022 Về việc tặng giấy khen gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục (2020-2022) UBND xã Cộng Lạc Tải file Tải về
12345678910
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2022 01:08:22)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CỘNG LẠC - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Đỗ Xuân Biên

Địa chỉ: UBND xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984090378

Email:Doxuanbien1973@gmail.com

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 3
Tháng này: 12,202
Tất cả: 128,068