Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
08/BC-UBND 06/02/2024 Tình hình quản lý di tích lịch sử - văn hóa và quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử-văn hóa trên địa bàn Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc Tải file Tải về
19/UBND-LĐTBXH 06/02/2024 V/v chấm dứt hưởng kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng đối với hộ gia đình có người khuyết tật ĐBN (Vũ Hồng Sơn) Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc Tải file Tải về
18/UBND-LĐTBXH 06/02/2024 V/v chấm dứt hưởng kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng đối với hộ gia đình có người khuyết tật ĐBN (Phạm Thị Chài) Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc Tải file Tải về
17/UBND-LĐTBXH 06/02/2024 V/v chấm dứt trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội (Nguyễn Thị Hoa) Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc Tải file Tải về
16/UBND-LĐTBXH 06/02/2024 V/v chấm dứt trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội (Phạm Thị Chài) Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc Tải file Tải về
15/UBND-LĐTBXH 06/02/2024 V/v giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật ( Đào Văn Hoạt) Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc Tải file Tải về
14/UBND-LĐTBXH 03/02/2024 V/v cấp phôi giấy xác nhận khuyết tật Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc Tải file Tải về
13 /CV-UBND 02/02/2024 “Về việc trả lời công văn số 74/2024/CV-TATHC, ngày 29/01/2024” Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc Tải file Tải về
14 /KH-UBND 01/02/2024 Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã Cộng Lạc năm 2024 Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc Tải file Tải về
15 /KH-UBND 01/02/2024 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc Tải file Tải về
24/TB - UBND 01/02/2024 THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI Kết quả danh sách xét duyệt chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc Tải file Tải về
12 /KH-UBND 31/01/2024 Công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện Đề án nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Cộng Lạc năm 2024 Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc Tải file Tải về
07/BC-UBND 31/01/2024 Đăng ký, tham gia thi đua xây dựng các danh hiệu: “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm 2024 Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc Tải file Tải về
05/BC-UBND 29/01/2024 Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 và nhiệm vụ tháng 02 năm 2024 Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc Tải file Tải về
21/TB-UBND 29/01/2024 Về việc niêm yết danh sách cử tri phục vụ việc sát nhập xã Cộng Lạc và xã Phượng Kỳ Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc Tải file Tải về
09 /KH-UBND 26/01/2024 Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2024 Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc Tải file Tải về
02/TTr-UBND 26/01/2024 Về việc xin thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Chợ Cầu Xe, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ , tỷ lệ 500 (lần thứ ba) Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc Tải file Tải về
08 /KH-UBND 26/01/2024 Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc Tải file Tải về
04 /BC-UBND 26/01/2024 Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Cộng Lạc đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc Tải file Tải về
12/UBND-LĐTBXH 25/01/2024 Về việc xác nhận thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hưởng Quyết định 2/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ Ủy ban nhân dân xã Cộng Lạc Tải file Tải về
12345678910...
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 199
Trước & đúng hạn: 199
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/03/2024 01:43:33)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CỘNG LẠC - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: Đỗ Xuân Biên

Địa chỉ: UBND xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984090378

Email:Doxuanbien1973@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tháng này: 3,347
Tất cả: 139,229